Sezon 2021/2022 w pełni!

Sezon w pełni - 2021/2022

Dobre informacje dotarły również do Lądka-Zdroju i wybrzmiały głośnym radosnym okrzykiem! 😁