icon

Nasz kanał na YouTube

Zobacz

Regulamin Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW STACJI NARCIARSKIEJ LĄDEK ZDRÓJ

 • 1. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój odbywa się w godzinach otwarcia ośrodka.
 • 2. Zabrania się wchodzenia na trasy narciarskie poza godzinami otwarcia ośrodka.
 • 3. Każdy korzystający z wyciągów winien mieć ważny bilet (karnet) na przejazd.
 • 4. Zakup biletu jednoznacznie oznacza akceptację regulaminu Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój.
 • 5. Korzystającego z wyciągów, który przy kontroli biletów z jakichkolwiek powodów nie może okazać ważnego biletu na przejazd uważa się za jadącego bez ważnego biletu.
 • 6. Bilety kupuje się tylko w kasie Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój.
 • 7. Kaucja za każdą kartę wynosi 10 zł.
 • 8. Zwrot kaucji ma miejsce w dniu oddania karty. Kartę można zwrócić do końca sezonu zimowego, odbierając za nią kaucję.
 • 9. Karty uszkodzone nie podlegają zwrotom ani reklamacji.
 • 10. Do wyboru klientów w sprzedaży są karnety punktowe oraz czasowe.
 • 11. Każdy zakup musi być dobrze przemyślany, ponieważ karnety nie podlegają wymianie ani zwrotom (bez względu na warunki pogodowe oraz inne przypadki losowe).
 • 12. Z jednego karnetu może korzystać wyłącznie jedna osoba.
 • 13. Po każdorazowym przejściu przez bramkę dla karnetu czasowego automatycznie uruchamia się czasowa blokada karty, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej karty kolejnym osobom.
 • 14. Przy kasie znajdują się informacje dotyczące cen biletów, czasu pracy kasy i wyciągów.
 • 15. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet (karnet) został skasowany przez bramkę i korzystający z wyciągu wszedł na peron celem skorzystania z wyciągu. Przez bramkę, przy wykorzystaniu jednego otwarcia może przejść tylko jedna osoba lub osoba dorosła z dzieckiem do 5 roku życia.
 • 16. Korzystającemu z wyciągów przechodzącemu przez bramkę w sposób nieuczciwy obsługa ma prawo odebrać karnet bezpowrotnie.
 • 17. Nie przyjmuje się do przewozu i usuwa z terenu Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój osoby bez ważnego biletu, nietrzeźwe oraz będące pod działaniem środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające przepisów obowiązujących na wyciągu.
 • 18. Korzystający z wyciągów jest zobowiązany sprawdzić czy otrzymał właściwy bilet (karnet), zachować bilet (karnet) w czasie przewozu aż do opuszczenia wyciągu, okazywać go i wręczać na żądanie właściwego personelu.
 • 19. Korzystający z wyciągów jest zobowiązany stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi wyciągu, a także stosować się do informacji znajdujących się na tablicach. Korzystający z wyciągów, mimo posiadania ważnego biletu (karnetu) nie ma prawa żądać przewozu, jeśli jest on niemożliwy z powodu warunków atmosferycznych lub w przerwach między planowymi jazdami, względnie, jeśli praca wyciągu jest niemożliwa z innych względów.
 • 20. Stok narciarski przeznaczony jest wyłącznie dla narciarzy. Na stoku zabrania się jazdy na sankach, nartosankach, łyżwach, butach itp.
 • 21. Dzieci i młodzież do 16 roku życia obowiązują kaski ochronne.
 • 22. Pracownicy Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój mają prawo poruszać się po stoku w godzinach pracy wyciągu skuterem śnieżnym w celach obsługi technicznej.
 • 23. Dopuszczalna jest praca pojazdów do utrzymywania tras narciarskich w godzinach otwarcia Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój.
 • 24. Na wyciągach obowiązuje zakaz palenia.
 •  

ZASADY ZACHOWANIA NA WYCIĄGACH NARCIARSKICH

 • 1. Po przejściu przez bramki i skasowaniu biletu należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepiania i poczekać na orczyk.
 • 2. Na miejscu startu trzymać kijki w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).
 • 3. Zabrania się 'slalomować' na trasie ze względów bezpieczeństwa.
 • 4. Należy jechać wyznaczonym śladem około 0,5 metra od osi liny, po zewnętrznej stronie wyciągu.
 • 5. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.
 • 6. Nie wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadania.
 • 7. Podczas jazdy kijki należy trzymać w jednej ręce.
 • 8. Orczyk można wypuścić za ostatnią podporą.
 • 9. W strefie wysiadania zabrania się rzucania orczykiem bądź jego 'rozkołysania'.
 • 10. Przy wysiadaniu należy opuścić peron w nakazanym kierunku.
 • 11. Nie wolno zatrzymywać się na peronie (w miejscu wysiadania), należy je jak najszybciej opuścić.
 • 12. Zabrania się kontynuowania jazdy poza strefą wysiadania.
 •  

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TRASACH NARCIARSKICH

 • 1. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.
 • 2. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
 • 3. Narciarz zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim.
 • 4. Wyprzedzać można zarówno po stronie prawej i lewej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.
 • 5. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu.
 • 6. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.
 • 7. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść z trasy. To samo dotyczy narciarzy schodzących pieszo w dół.
 • 8. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
 • 9. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.
 • 10. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.
 • 11. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.
 • 12. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne ograniczenia, jakich korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcie wyciągów narciarskich, siatki, znaki inne.
 • 13. Narciarze powinni również spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody takie jak hydranty i armatki systemu naśnieżania, słupy z lampami oświetleniowymi i inne.
 • 14. Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras, przy czym trasę do jazdy wieczornej ograniczają elementy podane powyżej, a trasę zawęża się do pasa 15 m po obu stronach lamp.
 • 15. Ponadto wszyscy korzystający ze stacji narciarskiej obowiązani są przestrzegać regulaminów korzystania z urządzeń wyciągowych

Wypadki, które miały miejsce na Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój należy zgłaszać pod nr 74 814 69 00.

 

Stacja Narciarskalogo
 

Zeskanuj Kod

  qrcode

Lądek Zdrój

  Stacja Narciarska

 • Aleja Marzeń 22
 • Lądek Zdrój
 • 786 182 694
 •  

 • Godziny otwarcia:
 • Sezon niski: 8:45 – 16.00
  Sezon wysoki: 8.45 – 21.00
 
Copyright: Stacja Narciarska Lądek Zdrój | Realizacja strony internetowej: Agencja Marketingowa Wrocław - RekinySukcesu.pl