icon

Nasz kanał na YouTube

Zobacz

Konkurs plastyczny

 

REGULAMIN I KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Letnie lub zimowe atrakcje Stacji Narciarskiej w Lądku Zdroju”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stacja Narciarska Lądek Zdrój z siedzibą w Lądku Zdroju, al. Marzeń 22, 57-540 Lądek-Zdrój.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia go na stronie internetowej Organizatora www.narty.ladek.pl do końca dnia 05 czerwca 2017 roku, czyli do dnia tworzenia prac.

5. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Panią Martą Glądalską, tel. 696 002 604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Przedmiot i cele konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie obrazka pt. „Letnie lub zimowe atrakcje Stacji Narciarskiej w Lądku Zdroju”.

2. Konkurs ma na celu:

- rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;

- dostrzeganie piękna natury;

- pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka;

- rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi;

- rozwijanie poczucia estetyki i piękna;

- motywowanie do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

III. Adresaci

Adresatami konkursu są szkoły podstawowe z województwa dolnośląskiego, z powiatu kłodzkiego.

IV. Zasady konkursu

1. Konkurs będzie rozstrzygany w następujących kategoriach wiekowych:

- klasy I-III szkoły podstawowej,

- klasy IV-VI szkoły podstawowej.

2. Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach konkursowych:

- prace indywidualne,

- prace klasowe.

3. W każdej kategorii konkursowej można wykonać jeden obrazek tzn. jedna praca indywidualna ucznia oraz jedna praca klasowa na klasę.

V. Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i jej oryginalność.

3. Każda klasa, która weźmie udział w konkursie otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci rabatu 5% na wycieczkę na Stację Narciarską Lądek Zdrój. Rabat obejmuje zajęcia Leśnej Szkoły lub zajęcia Narty Dzieciom.

4. Pula nagród dla każdej kategorii:

- spośród wszystkich prac indywidualnych biorących udział w konkursie zostanie wyłonionych 6 zwycięzców (3 uczniów klas I-III oraz 3 uczniów klas IV-VI), którzy otrzymają rodzinne (w ilości 4 sztuk) karnety całodzienne do wykorzystania w sezonie zimowym 2017/2018.

- spośród wszystkich prac klasowych biorących udział w konkursie zostaną wyłonione 2 zwycięskie klasy (1 klasa I-III oraz 1 klasa IV-VI), które otrzymają wycieczkę na Stację Narciarską w Lądku Zdroju do zrealizowania w ustalonym przez grupę terminie. Nagroda nie obejmuje transportu z/do szkoły.

- szkoła, z której dostarczona będzie największa ilość prac otrzyma nagrodę główną o wartości 1000 zł.

VI. Wymagania dotyczące pracy konkursowej

1. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, forma przestrzenna, technika własna, i in.).

2. Minimalny format pracy papierowej to A4.

3. Pomysły dzieci na wykonanie obrazka powinny być zainspirowane zdjęciami Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój, które znajdują w zakładce konkurs lub w aktualnościach na stronie internetowej Organizatora – www.narty.ladek.pl.

4. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną opisaną drukowanymi literami, zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, opcjonalnie można podać dodatkowo adres e- mail, nazwę placówki/szkoły, imię i nazwisko opiekuna, tytuł pracy.

5. W pracach klasowych: imię i nazwisko wychowawcy, klasę, nazwę szkoły z podaniem jej adresu oraz telefon kontaktowy. Opcjonalnie można podać dodatkowo adres e-mail.

VII. Warunki uczestnictwa

1. Prace, które nie będą spełniały wymogów konkursowych nie wezmą udziału w konkursie.

2. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.

3. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.narty.ladek.pl w zakładce „Konkurs”.

4. Wszystkie prace zebrane wcześniej w danej szkole wraz z formularzami zgłoszeniowymi należy dostarczyć w komplecie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Rudzie ul. Szkolna 3, 57 - 402 Nowa Ruda do 09.06.2017 r.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu trwania konkursu i zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.narty.ladek.pl nie później niż do dnia: 19.06.2017 r.

2. O wynikach konkursu oraz wszystkich terminach z nim związanych informujemy uczestników wyłącznie za pośrednictwem naszej strony internetowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone.

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Informacja o nagrodzie zostanie przekazana zwycięzcom telefonicznie lub mailowo na podstawie danych zawartych na stronie tytułowej pracy oraz listem poleconym na adres szkoły.

5. Sposób wręczania nagród zostanie określony po ogłoszeniu wyników konkursu.

6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub wymiany na inną nagrodę.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodsyłania prac biorących udział w konkursie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac do celów edukacyjnych.

10. Werdykt komisji konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

11. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. Stworzenie i dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Pobierz w formacie .pdf

Prace należy składać do 05.06.2017 r. do szkół, do których uczęszczają uczniowie.

Wszystkie prace przygotowane przez uczniów należy dostarczyć do 09.06.2017 do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, ul. Szkolna 3.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 19.06.2017 r na stronie internetowej organizatora.

Prace indywidualne:

6 zwycięzców otrzyma rodzinne karnety zimowe całodzienne do wykorzystania w sezonie zimowym 2017/2018.

Prace klasowe:

2 klasy otrzymają wycieczkę na Stacje Narciarską w Lądku Zdroju na zajęcia Leśnej Szkoły lub zajęcia Narty Dzieciom.

Nagroda dla szkoły to nagroda główna o wartości 1000 zł.

Nagroda gwarantowana to 5% rabatu na zajęcia Narty Dzieciom lub zajęcia Leśnej Szkoły dla każdej klasy biorącej udział w konkursie.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

 

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom za wzięcie udziału w organizowanym przez nas konkursie plastycznym pt. "Letnie lub zimowe atrakcje Stacji Narciarskiej w Lądku Zdroju". Ilość prac, które do nas dotarły przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania.

W sumie otrzymaliśmy 152 prace:

- SP nr 7 Nowa Ruda - 122 prace;

- SP nr 2 Nowa Ruda- 27 prac;

- SP nr 3 Kudowa Zdrój - 3 prace.

Przepraszamy za dwa dni spóźnienia w kwestii ogłoszenia wyników, ale wybór był bardzo trudny ponieważ wszystkie prace konkursowe były przepiękne i widać, że dzieci włożyły w nie wiele wysiłku. Wyłoniliśmy troszkę więcej zwycięzców :).

Lista zwycięskich prac:

Prace indywidualne w kategorii klas I - III:

 

Karolina Łuczyszyn
klasa I c, SP nr 7 Nowa Ruda

karolina luczyszyn1

karolina luczyszyn2

 

Oliwia Tarnawska

klasa II a, SP nr 7 Nowa Ruda

oliwia tarnawska


 

Bartosz Paluchowski

klasa II b, SP nr 7 Nowa Ruda

bartosz paluchowski


 

Marisa Stokłosa

klasa III, SP 2 Nowa Ruda

marisa stoklosa


Prace indywidualne w kategorii klas IV - VI:

 

Karolina Rejsz

klasa VI, SP nr 3 Kudowa Zdrój

karolina rejsz


 

Oliwia Szablewska

klasa V b, SP nr 7

oliwia szablewska


 

Wiktoria Olejnicza

klasa IV c, SP nr 7 Nowa Ruda

wiktoria olejniczak


 

Weronika Żołnierczyk

klasa VI c, SP 7 Nowa Ruda

weronika zolnierczyk


Prace klasowe w kategorii klas I-III:

 

KLASA I B

SP nr 7 Nowa Ruda

klasaIb


Prace klasowe w kategorii klas IV-VI:

 

KLASA V A

SP nr 7 Nowa Ruda

klasaVa

Główną nagrodę otrzymuje Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Rudzie za największą ilość przygotowanych prac.

Wszystkie klasy biorące udział w konkursie otrzymują rabat 5% na wycieczkę na Stację Narciarską Lądek Zdrój. Rabat obejmuje zajęcia Narty Dzieciom lub zajęcia Leśnej szkoły.

Jeszcze raz dziękujemy dzieciom za tak liczny udział w konkursie oraz nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom, którzy byli ogromnym wsparciem dla dzieci w trakcie tworzenia prac.

Gratulujemy zwycięzcom :)

Letnia Stacjalogo
 

Zeskanuj Kod

    qrcode

Lądek Zdrój

    Stacja Narciarska

  • Aleja Marzeń 22
  • Lądek Zdrój
  • 074 8146900
    696 002 604
  •  

 
Copyright: Stacja Narciarska Lądek Zdrój | Realizacja strony internetowej: Agencja Marketingowa Wrocław - RekinySukcesu.pl